Tweede VerDuS-congres | Vitaliteit in stad en regio
16 en 17 juni 2014 | Rotterdam

Wat maakt steden en regio’s sterk? Waar willen hoogopgeleide kenniswerkers wonen? Hoe kan de gebiedsontwikkeling slimmer? Hoe krijg je stedelijke regio’s op een duurzame manier beter bereikbaar? Deze en andere vragen stonden centraal op het tweedaagse congres ‘Vitaliteit in stad en regio’ op 16 en 17 juni 2014 in WTC in Rotterdam.

Het congres werd georganiseerd in het kader van ‘Verbinden van Duurzame Steden’ (VerDuS). VerDuS is een kennisinitiatief van NWO, Platform31 en het Rijk. Professionals die zich bezighouden met stads- en gebiedsontwikkeling, verkeer, vervoer en economische vraagstukken kunnen tijdens het congres hun meest recente inzichten uitwisselen.

Impressies: