Derde VerDuS-congres | Stedelijke Innovatie - de volgende stap
Donderdag 6 oktober 2016 | Breda


Stedelijke regio's versterken met nieuwe kennis over slimme en duurzame ontwikkeling

Verschillende Nederlandse onderzoekers en Nederlandse steden zijn nauw betrokken bij Europese onderzoeksprojecten: samen met collega's in het buitenland ontwikkelen ze kennis en nieuwe praktijken voor economisch en sociaal krachtige regio's, met een hoge en duurzame kwaliteit van leven. Hiervoor combineren ze ervaringskennis en wetenschappelijk onderzoek, doen ze experimenten en richten ze living labs in. VerDuS levert een bijdrage aan deze stedelijke ontwikkeling door een aantal nationale en internationale kennisprogramma's mogelijk te maken.

Hoe kunnen stedelijke regio's zichzelf versterken met nieuwe kennis over slimme en duurzame ontwikkeling? Wat hebben wetenschap en praktijk in Nederland aan de kennis die in internationale projecten hierover wordt ontwikkeld? Wat dragen Nederlandse partijen zelf bij aan die projecten op internationaal niveau?

Deze vragen stonden centraal op het derde VerDuS-congres.

Zie hier:

Blogs voorafgaand aan het congres, Stedelijke innovatie - 'the next step' volgens... 


Film en fotografie door Remco van Blokland, www.remcovanblokland.nl