Programma
Het programma van het VerDuS-congres was als volgt:

13.30
Inloop


14.00
Start met:

Welkomstwoord door Siebe Riedstra, secretaris-generaal Ministerie van Infrastructuur en Milieu en lid van de Raad van Toezicht van kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden

Key note door Josephine Green (Verenigd Koninkrijk) “From Pyramids to Pancakes”, over sociale innovatie

Dagvoorzitter prof. Wim Hafkamp wijst de weg naar de sessies en geeft een opdracht mee: wat heeft Nederland nodig aan (nieuwe) kennis- en beleidsarrangementen om de uitdagingen in stedelijke regio”s op sociaal, economisch en fysiek terrein van deze tijd aan te kunnen?


14.45
Eerste ronde sessies

Spoor 'Naar een duurzame delta'  Zaal C – Verweij Kamer

Duurzame Delta – de Grote Rivieren Wetenschappers en praktijkexperts focusten op nieuwe stakeholderallianties, governancemodellen en duurzaamheidsconcepten voor duurzame gebiedsontwikkeling in Oost-Nederland.


Spoor 'Innovaties voor de integratie van ruimte en mobiliteit'  Zaal U – Administratie Zaal

TOD-lessen uit het buitenland Nederlandse experts Wendy Tan (UvA), Paul Chorus (prov. Noord-Holland) en Sander Lenferink (RUN) lichtten buitenlandse casussen rond Transit Oriented Development toe – waaronder Portland en Tokyo.


Spoor 'De sociale en economische opgaven voor de stad'  Zaal X - Berlage Zaal

Governancevraagstukken rond de nieuwe arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa Prof. Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam), Edwin van Dieen (gemeente Dordrecht) en Claudia Füss (Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars)wee presenteerden hun kennis en ervaring en debatteren met elkaar en de zaal.


Spoor 'Duurzame mobiliteit en transport”  Zaal Y – Veiling Zaal

Naar duurzaam bereikbare stedelijke regio”s Prof. Bert van Wee (Technische Universiteit Delft) presenteerde namens 10 universitaire onderzoeksteams de eerste uitkomsten uit het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad en beantwoordde vragen uit de zaal. Aansluitend gingen de deelnemers met elkaar aan de slag aan de hand van drie thema's om de kennis toe te passen.16.15 Pauze
met hartige snack


16.45
Tweede ronde sessies

Spoor 'Naar een duurzame delta'  Zaal C – Verweij Kamer

Duurzame Delta – de zuidwestelijke delta Onderzoekers en andere betrokkenen bij de zuidwestelijke delta presenteerden hun visie en ideeën, met Joost Schrijnen (oud-directeur bij het Deltaprogramma), prof. Han Meyer (Technische Universiteit Delft), Leo Pols (Planbureau voor de Leefomgeving) en Steven Slabbers (Werkplaats Deelprogramma Zuidwestelijke Delta).


Spoor 'Innovaties voor de integratie van ruimte en mobiliteit'  Zaal U – Administratie Zaal

Reflecteren op de Nederlandse TOD-praktijk Twee actuele transit oriented development-projecten in Nederland werden uitgebreid beschreven. De ene is 'Zevenaar-Oost' door Cor Hartogs (Stadsregio Arnhem-Nijmegen) en de ander is StedenbaanPlus door Herman Gelissen (StedenbaanPlus). Een wetenschappelijk panel reageerde.


Spoor 'De sociale en economische opgaven voor de stad'  Zaal X Berlage Zaal

De leefbare wijk Marco Pastors (Nationaal Programma Rotterdam-Zuid) vertelde uit eigen ervaring over de aanpak van de problematiek van Rotterdam-Zuid. Prof. Pieter Hooimeijer (Universiteit Utrecht) reflecteerde op zijn verhaal en de problematiek van (on)leefbare wijken.


Spoor 'Duurzame mobiliteit en transport” Zaal Y – Veiling Zaal

Duurzaam Transport 2.0 Hoe brengen we goederenvervoer en logistiek op het niveau van duurzaamheid 2.0? Welke kennis en innovatie is hiervoor nodig? Prof. Lori Tavasszy (Technische Universiteit Delft en TNO) en Alexander Sakkers (Transport en Logistiek Nederland) brachten dit met inspirerende pitches door Birgit Hendriks (Binnenstad Service Nederland) en Cees Deelen (Havenbedrijf Rotterdam) samen met de zaal interactief in kaart.18.15-19.00

Terug in de plenaire zaal werd de korte videofilm van Niek Mouter (onderzoeker aan de TUD) vertoond als voorbeeld van toegankelijke kennisoverdracht. Niek werd in het zonnetje gezet.

Aansluitend nam dagvoorzitter Wim Hafkamp met Josephine Green, Hans Leeflang (directeur Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de (twitteraars in de) zaal de belangrijkste opbrengst van de dag door.

19.00-20.00

Eten, drinken en netwerken op de kennismarkt